Великоновосілківська районна державна адміністрація
Донецька область, Великоновосілківський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Інформаційні повідомлення Мар’їнського управління Головного управління ДФС у Донецькій області щодо роз’яснення податкового законодавства від 30.07.2019

Перехід бізнесу на захищені носії ключової інформації відклали

Мар’їнське управління Головного управління ДФС у Донецькій області повідомляє.

У зв’язку з неможливістю суб’єктів, які здійснюють продаж захищених носіїв ключової інформації задовольнити попит на захищені носії ключової інформації, Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідковий департаменту ДФС продовжує надавати електронні довірчі послуги без обов’язкової генерації особистих ключів користувачів виключно на захищені носії ключової інформації.

Повідомлення розміщено на офіційному сайті Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (https:/acskidd.gov.ua) 29.07.2019 у рубриці «Новини».

З 1 липня 2019 року змінився розмір прожиткового мінімуму

Мар’їнське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує.

Відповідно до Закону  України, від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік" з 1 липня 2019 року розмір прожиткового мінімуму становить:

- загальний показник - 1936 грн;

- дітям до 6 років - 1699 грн;

- дітям віком від 6 до 18 років - 2118 грн;

- працездатним особам - 2007 грн;

- особам, які втратили працездатність - 1564 грн.

Новий розмір прожиткового мінімуму слід враховувати при проведенні індексації грошових доходів населення. Тобто з 1 липня 2019 року індексація заробітної плати проводиться в межах доходу 2007 грн. Крім того, новий розмір прожиткового мінімуму необхідно враховувати при утриманні аліментів. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Без змін залишаються: 

- розмір мінімальної заробітної плати - 4173,00 грн;  

- розмір мінімального єдиного соціального внеску - 918,06 грн;

- максимальна величина доходу застрахованої особи, на яку нараховується єдиний внесок  62595 грн; 

- максимальний розмір нарахованого ЄСВ

- 13770,90 грн (62595 грн х 22%) або 5264,24 грн (62595 грн х 8,41%) при нарахуванні ЄСВ на зарплату працівника-інваліда.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника

Мар’їнське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує.

Частиною 12 статті 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) визначено, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов'язаннями із сплати єдиного внеску зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу).

У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина 11 ст. 9 Закону № 2464).

Згідно з п. 6 частини 1 статті 1 Закону № 2464 суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені Законом № 2464, є недоїмкою.

Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Орган доходів і зборів у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Платник єдиного внеску зобов'язаний протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

Сума недоїмки не підлягає списанню, зокрема в разі укладення з платником єдиного внеску мирової угоди відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", крім випадків повної ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, оголошення померлою та відсутності осіб, які відповідно до цього Закону несуть зобов'язання із сплати єдиного внеску.

Відповідальність за порушення законодавства про працю

Мар’їнське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує.

Посадові особи підприємств, установ та організацій, які порушують норми законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Так, юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

 порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

 недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

 недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Норми визначені ст. 265 Кодексу законів про працю України від  10 грудня 1971 року № 322-VІІ із змінами та доповненнями.

Фінансових санкцій не уникнути у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску

Мар’їнське управління Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує.

Частиною 12 статті 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) визначено, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина 11 ст. 9 Закону № 2464).

Згідно з п. 6 частини 1 статті 1 Закону № 2464 суми єдиного внеску, своєчасно не нараховані та/або не сплачені у строки, встановлені Законом № 2464, є недоїмкою.

Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Орган доходів і зборів застосовує до платника єдиного внеску такі штрафні санкції:

Штраф у розмірі 20 відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску накладається за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску (п. 2 частини 11статті 25 Закону № 2464).

За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум (п. 6 частини 11 статті 25 Закону № 2464).

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення (частина 10 статті  25 Закону № 2464).

Крім того, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність (абзац другий частини 1 статті. 26 Закону № 2464).

Так, згідно зі статтею  165¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями:

несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу - від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, у сумі більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів    громадян – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне за рік вчинення таких дій – тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Податкова служба Донеччини: що треба пам`ятати у розпал курортного сезону

На Донеччині у розпалі курортний сезон. З метою дотримання вимог податкового законодавства суб’єктами господарювання у місцях масового відпочинку людей у цей час, забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю сплати належних платежів до бюджету Головним управлінням ДФС у Донецькій області проводиться операція „Курорт-2019 ”.

Проведення таких контрольно-перевірочних заходів протягом курортного сезону вже стало традиційним. Отже, наступна інформація для суб`єктів господарювання, які мають на меті працювати відкрито в правовому полі та бажають отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Вартість ЛІЦЕНЗІЙ на право роздрібної торгівлі АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ та ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ:

для СІЛЬСЬКОЇ місцевості плата за ЛІЦЕНЗІЮ на АЛКОГОЛЬ становить 125,00 грн на КВАРТАЛ за кожний касовий апарат

 

для СІЛЬСЬКОЇ місцевості плата за ЛІЦЕНЗІЮ на ТЮТЮН становить 62,50 грн на КВАРТАЛ

 

для МІСТА плата за ЛІЦЕНЗІЮ на АЛКОГОЛЬ становить 2000,00 грн на КВАРТАЛ за кожний касовий апарат

 

для МІСТА плата за ЛІЦЕНЗІЮ на ТЮТЮН становить 500,00 грн на КВАРТАЛ

 

Для отримання ЛІЦЕНЗІЇ НЕОБХІДНО:

- обладнати місце торгівлі касовим апаратом та зареєструвати його у податковому органі за податковою адресою (місцезнаходженням) суб’єкта господарювання;

- сплатити за ліцензію до місцевого бюджету за місцем торгівлі суб’єкта господарювання;

Нагадуємо, що штрафна санкція за безліцензійну торгівлю нараховується у розмірі 17 тис. гривень. Варто замислитися, навіщо ризикувати, здійснюючи торгівлю без ліцензії, і як наслідок, платити величезний штраф.

Тому, податкова служба Донеччини закликає не ігнорувати вимоги законодавства та у разі здійснення роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном надати до найближчого Центра обслуговування платників Головного управління ДФС у Донецькій області заяву (зразки яких є у Центрах обслуговування платників) на кожну окрему ЛІЦЕНЗІЮ, копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату та опис цих документів. Оформлену ліцензію платник отримає протягом 10 календарних днів після звернення до Центру обслуговування платників.

Пам`ятайте, що ліцензія надає перевагу та право суб’єкту господарювання здійснювати торгівлю алкогольними напоями та/або тютюновими виробами без загрози вилучення цієї підакцизної продукції співробітниками податкової міліції та співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об’єднаних сил.

 

 

 

Інформаційні повідомлення з питань діяльності, підготовлені фахівцями органів ДФС

З початку року аграрії Донеччини сплатили

понад 70 мільйонів гривень єдиного податку

 

За період січень-червень 2019 року представники четвертої групи спрощеної системи оподаткування, до якої належать сільгоспвиробники, поповнили місцеві скарбниці Донецької області на 70,5 млн гривень.

За шість місяців поточного року надходження до місцевих бюджетів від аграріїв - спрощенців збільшились на 1 млн грн в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На сьогодні спрощену систему оподаткування на Донеччині застосовують 790 юридичних осіб – представників сільського господарства.

Серед них лідерами зі сплати податку стали підприємства Мар’їнського району, сплативши 12,7 млн грн, Волноваського району – 12,1 млн грн та Мангуського району – 11,7 млн гривень.

Нагадуємо, що до четвертої групи платників єдиного податку належать юридичні особи - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, та фізичні особи – підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства за умови виконання вимог пп.4 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України.

Базою оподаткування для єдинників четвертої групи є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень),  а для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) − нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.

 

У Маріуполі з незаконного обігу вилучені  паливно-мастильні матеріали загальною вартістю понад 3,7 млн гривень

 

В рамках проведення операції «Курорт-2019» протягом липня у місті Маріуполі спільними діями працівників підрозділів контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій області та співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об’єднаних сил, з незаконного обігу підакцизних товарів  вилучено ТМЦ  загальною вартістю понад 3,7 млн гривень.

Так, було виявлено три АЗС, які здійснювали роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами без наявності відповідних ліцензій. За результатами контрольно-перевірочних заходів:

  • на АЗС ТОВ «А» (роздрібна торгівля скрапленим газом) - з незаконного обігу вилучено скраплений газ у кількості 6,5 тис. літрів та ТМЦ на загальну вартість майже 0,5 млн гривень;
  • на АЗС ТОВ «Б» (роздрібна торгівля дизельним пальним) - вилучено пального у кількості 2,0 тис. літрів та ТМЦ на загальну вартість 1,5 млн гривень; 
  • АЗС ТОВ «В» (роздрібна торгівля дизельним пальним, бензином та скрапленим газом) - вилучено пального у кількості 9 857,31 тис. літрів та ТМЦ на загальну вартість 1,8 млн гривень.

При цьому, у липні поточного року після проведення профілактичних заходів управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій області відповідальні платники податків отримали 224 ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та 12 ліцензій на право зберігання пального.

Податкова Донеччини нагадує, що вартість ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним становить 2000 гривень на кожне місце, а штрафна фінансова санкція за без ліцензійну діяльність – 250 000 гривень. Отже, платники, не зволікайте та ліцензію придбайте!

 

У ході операції «Курорт-2019» до порушників застосовано штрафних санкцій більш ніж на півмільйона гривень

 

У ході операції «Курорт-2019» працівниками підрозділів контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій області було проведено 54 фактичні перевірки щодо виявлення безліцензійної діяльності. За результатами контрольно-перевірочних заходів до суб’єктів господарювання застосовано штрафних фінансових санкцій на загальну суму 912,16 тис. грн.

В той же час, спільно з співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об’єднаних сил виявлено 13 фактів реалізації алкогольних напоїв без наявності відповідних ліцензій, з незаконного обігу вилучено алкогольну продукцію у кількості 3,65 тис. пляшок орієнтовною вартістю 437,04 тис. грн., а також обладнання на суму 348,7 тис. гривень. Загальна сума вилучених ТМЦ складає 785,4 тис. гривень. На всіх порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Крім того, у липні поточного року за результатами проведених профілактичних заходів управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Донецькій області відповідальні платники отримали 42 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 39  на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

У розпал курортного сезону ГУ ДФС у Донецькій області вкотре нагадує платникам, що лише за наявності відповідної ліцензії вони можуть здійснювати торгівлю  алкогольними напоями та тютюновими виробами. Адже  штрафна санкція за безліцензійну торгівлю  складає 200 % вартості отриманої партії товару, але не менше  17 тисяч гривень.

На соціальні потреби платники Мар’їнського управління ГУ ДФС у Донецькій області спрямували майже 247 мільйонів гривень

Саме таку суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) зараховано на казначейські рахунки за січень-червень поточного року, що перевищує показники відповідного періоду минулого року на 16,4 %, або на 35 мільйонів гривень. Зокрема у червні надходження єдиного внеску склали 50 мільйонів гривень.

Завдяки своєчасній сплаті єдиного внеску мешканці регіону отримують соціальні гарантії держави на пенсійне забезпечення, виплати на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань.

Нагадуємо, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Норма визначена частиною 12 статті. 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464).

Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 4, 5 та 5 1 частини першої статті 4 цього Закону № 2464, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 4, 5 та 5 1 частини першої статті 4 цього Закону № 2464 (фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства) зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Податківці спільно з представниками Пенсійного фонду провели черговий семінар для платників Великоновосілківського району

Днями для платників Великоновосілківського району фахівцями Головного управління ДФС у Донецькій області спільно з Великоновосілківським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Донецької області проведено семінар на тему: «Зміни податкового законодавства. Легалізація заробітної плати та трудових відносин. Електроні сервіси ДФС».

Присутніх на семінарі ознайомили зі змінами законодавства та новими електронними сервісами ДФС. Нагадали про необхідність своєчасного оформлення трудових відносин, забезпечення мінімального рівня заробітної плати, мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та розповіли про порядок зарахування страхового стажу.

Заступник начальника відділу податку на додану вартість Мар’їнського управління Головного управління ДФС у Донецькій області Олександр Ковтун нагадав, що 11.05.2019 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 391, якою внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок №117)..

З урахуванням внесених Кабінетом Міністрів України від змін до Порядку № 117 під моніторинг потрапляють:

податкові накладні/ розрахунки корегування (далі -ПН/РК) тих платників, у яких загальний місячний обсяг постачання перевищує 500 тисяч гривень, а за операціями з одним контрагентом – перевищує 50 тисяч гривень. Навіть якщо в попередньому місяці було сплачено до бюджету ПДВ у сумі > 20 тисяч гривень, а керівник є директором лише в цього платника ПДВ;

ПН/РК тих платників, у яких податкове навантаження < 5% або ж загальна сума сплаченого ПДВ за попередні 12 місяців < 400 тисяч гривень;

зменшуючи розрахунки корегування.

Олександр Ковтун звернув увагу слухачів, що норми Податкового кодексу України не передбачають звільнення від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних із причини відсутності вини суб’єкта господарювання (технічні проблеми, помилково складені накладні).

Старший державний інспектор Великоновосілківськох ДПІ Володимир Папазов повідомив,що що з 22.07.2019 на офіційному інформаційному ресурсі https://acskidd.gov.ua (далі - Сайт) Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі - Надавач) опубліковано Регламент Надавача, який набирає чинності через 10 днів з дня опублікування. Також наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 18.07.2019 № 74 «Про затвердження форм реєстраційних документів для отримання електронних довірчих послуг» затверджено Договір про надання електронних довірчих послуг та нові форми реєстраційних документів.

Учасникам семінару вручили листівки підготовлені Головним управлінням ДФС у Донецькій області з легалізації праці та актуальних питань податкового законодавства.

Податківці відповіли на запитання присутніх.

Податківці та підприємці зустрілись за «круглим столом» у місті Курахове

Минулого тижня фахівцями Мар’їнського управління Головного управління ДФС у Донецькій області проведено зустріч за «круглим столом» з платниками податків Мар’їнського району.

На зустріч були запрошені «новостворені» фізичні особи - підприємці.

Під час зустрічі обговорювались питання легалізації трудових правовідносин у бізнес-середовищі, оптимізації процедури реєстрації трудових правовідносин з найманими працівниками.

Представникам бізнесу надали роз’яснення щодо практичного застосування норм чинного законодавства з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску.

Податківці відповіли на запитання присутніх.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора