Великоновосілківська районна державна адміністрація
Донецька область, Великоновосілківський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Інформаційні повідомлення Мар’їнського управління Головного управління ДПС у Донецькій області щодо роз’яснення податкового законодавства від 04.12.2019

З 1 грудня діють штрафи за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних

 

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує.

З 1 грудня 2019 року набрали чинності штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних та розрахунків коригування до акцизних накладних або відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної та другого примірника акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних (п. 1202.1 - 120-2.3 ст. 120 2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

При цьому штрафні санкції, передбачені п. 1281.2 ст. 1281 ПКУ за відсутність реєстрації акцизних складів, застосовуються з 1 жовтня 2019, а передбачені п. 1281.3 статті 1281 ПКУ за незабезпечення розпорядниками акцизного складу своєчасного подання до контролюючого органу електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального й обсягу обігу пального чи спирту етилового, - з 1 січня 2020 року.

 

Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов'язків, визначених Податковим кодексом України

 

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує. Відповідно до вимог пп. 14.1.56 прим. 2 п. 14.1 ст. 14 розд. І Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами і доповненнями (далі - ПКУ) з метою реалізації платниками податків та державними органами своїх прав та обов’язків, визначених ПКУ, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 затверджено Порядок функціонування Електронного кабінету.

Вхід до інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (далі - Електронний кабінет) здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний портал ДПС.

Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання ПКУ, законами з питань митної справи, (ст. 42 прим. 1 ПКУ). в тому числі, шляхом:

перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків та адмініструванням податків, зборів, митних платежів, здійсненням податкового контролю, в тому числі дані оперативного обліку податків та зборів (у тому числі дані інтегрованих карток платників податків), дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість, дані системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, а також одержання такої інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання;

проведення звірки розрахунків платників податків з державним та місцевими бюджетами, а також одержання документа, що підтверджує стан розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання;

управління сумами помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені відповідно до положень цього Кодексу;

автоматизованого визначення обов'язкових для заповнення та подання форм податкової звітності та рахунків для сплати податків і зборів конкретного платника податків;

заповнення, перевірки та подання податкових декларацій, звітності до контролюючого органу;

реєстрації, коригування податкових накладних / розрахунків в Єдиному реєстрі податкових накладних та акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

перегляду в режимі реального часу інформації про податкові накладні / розрахунки коригування, реєстрація яких в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена;

доступу платників податків до системи електронного адміністрування податку на додану вартість у розрізі поточних значень всіх доданків та від'ємників, передбачених пунктом 200 1.3 статті 200 1 цього Кодексу, в режимі перегляду у реальному часі та доступу до даних Єдиного реєстру податкових накладних, включаючи можливість формування, перевірки та підтвердження податкових накладних, складених платником податку чи його контрагентами за вчиненими між ними правочинами, для цілей формування податкового кредиту платником податків, перевірки та визначення дати і часу реєстрації таких накладних та/або розрахунків коригування, а також перегляд інформації про незареєстровані податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, подані на реєстрацію платником податків, із зазначенням причини відмови у їх реєстрації;

інформування платників податків про проведення документальної планової перевірки платника податків із зазначенням дати початку проведення такої перевірки, ходу та результатів його перевірок, передбачених цим Кодексом, у тому числі отримання наказу про проведення документальної (планової або позапланової, виїзної або невиїзної) та фактичної перевірки, отримання акта або довідки, яким оформлені результати перевірки;

забезпечення можливості адміністративного оскарження рішень контролюючих органів, у тому числі подання заперечень на акт або довідку, якими оформлені результати перевірки, подання скарги на податкове повідомлення-рішення або інше рішення, дію або бездіяльність контролюючого органу чи посадової особи контролюючого органу, у тому числі рішення про коригування митної вартості, рішення щодо класифікації товарів для митних цілей, про визначення країни походження, рішення щодо підстав для надання податкових пільг тощо;

інформування про статус контрагентів за публічно доступними даними інформаційних ресурсів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, інших реєстрів та баз даних, які ведуться згідно з цим Кодексом, включаючи надання інформації про контрагентів платника податків, щодо яких прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи, про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість або яких притягнуто до відповідальності за порушення законів з питань оподаткування (виключно після остаточного узгодження санкцій та зобов'язань);

взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей (включаючи, але не обмежуючись, внесення або зміну інформації про осіб, які мають право підписувати податкову звітність, та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованих електронних підписів та/або печаток (за наявності), зняття з обліку (у тому числі взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей та зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами у порядку, визначеному Митним кодексом України), переходу на спеціальні режими оподаткування та інших реєстраційних дій;

подання звернень та інших документів для отримання ліцензій, дозволів на поміщення товарів у митні режими, дозволів на провадження митної брокерської діяльності, відкриття та експлуатацію магазинів безмитної торгівлі, митного складу, вільної митної зони комерційного та сервісного типу, складу тимчасового зберігання, вантажного митного комплексу, а також звернень та інших документів з приводу винесення попередніх рішень у порядку та на умовах, передбачених Митним кодексом України;

подання звернень та інших документів з метою реєстрації об'єкта інтелектуальної власності у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, отримання повідомлень від митниць про призупинення митного оформлення на підставі даних митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності та подальшого листування з правовласником з приводу призупинення такого митного оформлення;

подання заяв та інших документів з метою отримання документів, що підтверджують країну походження, які видаються митницями (зокрема сертифікатів EUR.1);

реєстрації контролюючим органом реєстраторів розрахункових операцій у разі, якщо така реєстрація передбачена законодавством, подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстратора розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, подання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, подання інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або у безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти тощо;

подання повідомлення про технічну та/або методологічну помилку, що виявлена в роботі електронного кабінету;

отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податків та має бути виданий йому контролюючим органом згідно із законодавством України, або інформації з баз даних про такого платника податків шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";

забезпечення взаємодії платників податків з контролюючими органами з інших питань, передбачених цим Кодексом, яка може бути реалізована в електронній формі засобами електронного зв'язку.

 

Новації у сфері застосування РРО

 

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області звертає увагу платників податків на ключові новації законів «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (закони  № 128-IX та № 129-IX від 20.09.2019).

РРО не потрібно використовувати спрощенцям 1 групи (річний дохід до 300 тис. грн), а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.

Нові закони про РРО відкрили можливість використовувати замість традиційних спеціальні програми призначені, для реєстрації розрахункових операцій. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон. При цьому закон прямо зобов’язує контролюючий орган забезпечити безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання. Тобто, безкоштовним буде не тільки скачування самої програми, але і її підтримка.

Використовувати програмні РРО можна буде з 19 квітня 2020 року.

З жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим (крім платників єдиного податку 1 групи) для фізичних осіб платників єдиного податку ризикових сфер діяльності – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенції, готелі.

З 1 січня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для  фізичних осіб платників єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.

 

Платникам єдиного податку 1 групи РРО не потрібні

 

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області продовжує роз’яснювати зміни до Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (закон № 128-IX від 20.09.2019) та зміни до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (закон № 129-IX від 20.09.2019).

Закон № 128-IX відкрив можливість використовувати замість традиційних РРО спеціальні програми. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон. При цьому в п.2 пп.11 Закону прямо записано, що «Контролюючий орган забезпечує безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання». Тобто, безкоштовним буде не тільки скачування самої програми, але і її обслуговування.

Використовувати програмні РРО можна буде з 19 квітня 2020 року.

Також звертаємо увагу платників, що дія згадуваних законів не поширюється на фізичних осіб, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства. Також під дію цих законів не підпадають платники єдиного податку, що належать до І групи, тобто чий річний дохід не перевищує 300 тисяч гривень. Це означає, що вказаним категоріям громадян і приватних підприємців касові апарати застосовувати не потрібно і після того, як нові правила застосування РРО наберуть чинності.

Права платника податків

 

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує.

Основні права платника податків визначені статтею 17 Податкового кодексу України. від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами і доповненнями (далі - ПКУ).

Згідно із статтею 17 ПКУ платник податків має право:

безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;

представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;

користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;

одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;

бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;

оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), у тому числі індивідуальну податкову консультацію, яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацію;

вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;

на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом;

на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;

самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет, якщо інше не встановлено цим Кодексом;

реалізовувати через електронний кабінет права та обов'язки, передбачені цим Кодексом та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв'язку;

подавати декларацію та інші документи в паперовій формі у разі виникнення технічних проблем у роботі електронного кабінету (наявність помилки має бути підтверджена у порядку, встановленому методологом електронного кабінету або судом).

Платник податку має також інші права, передбачені законом.

 

Інформаційні повідомлення з питань діяльності, підготовлені фахівцями органів ДПС

Донеччина: за право здійснення торгівлі підакцизними товарами бюджет отримав майже 40 мільйонів гривень

 

8 тис. ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами зараз діє у Донецькому регіону, з них на алкоголь – 4,4 тис. шт., тютюн – 3,6 тис. ліцензій. За 10 місяців 2019 року надходження з плати за ліцензії на право оптової і роздрібної торгівлі даними товарами поповнили місцеві бюджети Донеччини майже на 38,7 млн гривень.

Крім того, в Донецькій області діють 332 ліцензії щодо ліцензування пального (роздрібна торгівля пальним – 258, зберігання пального – 74). Надходження до бюджету Донеччини від плати за ліцензії на виробництво пального, оптову і роздрібну торгівлю пальним, а також його зберігання складають майже 1,3 млн гривень.

З початку року суб’єкти господарювання Донеччини отримали 7141 ліцензію на право роздрібної торгівлі. В той же час, за несвоєчасну сплату чергового платежу з початку року анульовано 83 ліцензії, за продаж алкогольних напоїв/тютюнових виробів неповнолітнім - 43 ліцензії.

Податкова Донеччини нагадує, що інформація щодо виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами знаходиться у відкритому доступі та постійно оновлюється на сайті ГУ ДПС у Донецькій області за наступним посиланням: https://dn.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy.

 

За порушення у сфері обігу підакцизними товарами податківцями Донеччини донараховано більше 10,5 мільйонів штрафів

 

З метою скорочення тіньового ринку торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Донецькій області постійно здійснюється увесь комплекс заходів по виявленню несумлінних суб’єктів господарювання.

Так, протягом січня-жовтня 2019 року проведено 345 фактичних перевірок суб'єктів роздрібної і оптової торгівлі підакцизними товарами. За результатами перевірок встановлено порушення Закону України від 19 грудня 1995 року №481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» на суму 10,6 млн гривень. Середній показник нарахованих штрафних санкцій на 1 перевірку склав 30,65 тис. гривень. Складено 69 протоколів про адміністративні правопорушення, очікувана сума за якими складає 1,2 млн гривень.

Від міських рад Донецької області з початку поточного року надійшло 277 адміністративних матеріалів, по 200 матеріалам застосовано штрафні фінансові санкції на суму 1,4 млн гривень.

Крім того, управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів щомісяця проводяться камеральні перевірки даних декларацій та Єдиного реєстру акцизних накладних, системи електронного адміністрування реалізації пального та здійснення контролю за справлянням акцизного податку, в т.ч. з використанням даних системи електронного адміністрування ПДВ. За 10 місяців поточного року за результатами камеральних перевірок складено 605 актів, винесено рішень на суму 1,1 млн гривень.

Донеччина: викрито схем «відмивання» на 2,5 мільярда гривень

 

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області за січень – жовтень 2019 року складено 63 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 19 матеріалів, по яким сума виявлених легалізованих доходів склала 2,5 млрд гривень, та 53 матеріали на загальну суму збитків, завданих державі, у розмірі 2,9 млрд гривень.

У ході проведених перевірок осіб, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлені фінансові операції, пов’язані з привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, службове підроблення та інші.

Усі матеріали передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.

На теперішній час за результатами розгляду зазначених матеріалів відомості щодо 57 правопорушень приєднано до кримінальних проваджень та 18 матеріалів обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Також, протягом січня-жовтня поточного року в рамках кримінальних проваджень, порушених за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області вилучено грошових коштів на суму майже 5 млн грн, відшкодовано збитків на суму 24,4 млн грн, відшкодовано збитків до відкриття кримінального провадження – 189 тис. гривень.

 

За спеціальне використання природних ресурсів на Донеччині сплачено понад 580 мільйонів гривень

 

Протягом січня-листопада 2019 року за використання природних багатств Донецької області – надр, водних ресурсів та лісів – надійшло 582,3 млн гривень.

У загальній сумі надходжень найбільша частка, а це 79%, припадає на рентну плату за користування надрами, що безумовно пов’язано зі специфікою регіону, а саме – з вугільно-видобувною галуззю. Так, за одинадцять місяців 2019 року зведений бюджет країни отримав 460,4 млн грн зазначеного податку.

На рентну плату за спеціальне використання води припадає майже 21% від загальних надходжень рентних платежів, або 120,9 млн гривень.

Також рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів поповнила місцеві бюджети на 1 мільйон гривень.

Податкові надходження за використання природних багатств регіону є вагомим джерелом фінансування місцевих громад – з початку року до місцевих скарбниць надійшло майже 202,8 млн грн сплачених рентних платежів, що надає змогу фінансувати потреби бюджетної сфери на місцях та соціальні програми по екологічному оздоровленню та відновленню природних ресурсів Донецького регіону.

Донеччина: з початку року виявлено 69 «нелегалів» з працевлаштування

 

Актуальні питання легалізації трудових відносин і заробітної плати та ліквідація прихованої зайнятості сьогодні є одними з ключових напрямків роботи усіх державних органів.

На жаль, ще для багатьох громадян зарплата «у конверті» є звичайним явищем і нормою. З метою легалізації зайнятості населення податковою Донеччини з початку року проведено 69 перевірок суб’єктів господарювання на таких об’єктах, як будівничі майданчики, торгові кіоски, об’єкти відпочинку тощо.

У ході проведення перевірок встановлено 57 працівників без офіційного працевлаштування, в результаті 57 робітників легалізовано, до несумлінних працедавців застосовано фінансових санкцій ГУ Держпраці у Донецькій області на загальну суму 2,5 млн гривень.

У тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування ГУ ДПС у Донецькій області проводить цілий комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію проблеми тіньової занятості. Так, з початку 2019 року на спільних комісіях з місцевими органами влади заслухано керівників більше 3,8 тис. підприємств, у результаті чого рівень заробітної плати підвищили 1686 платників, у бюджет додатково надійшло понад 4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 5 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Податкова Донеччини акцентує увагу, що заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка поєднує інтереси працівників, підприємців і держави, та безпосередньо впливає на рівень життя населення. Тому благополуччя територіальних громад залежить, насамперед, від їх бюджету. А вже наповнений бюджет – це турбота про здоров’я громадян, виховання й освіта наступного покоління, пенсійне забезпечення, піклування про людей похилого віку.

 

Власники нерухомості Донеччини поповнили місцеві скарбниці

на 95 млн гривень

 

За січень-жовтень 2019 року місцеві бюджети Донецької області отримали 95 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 20%, або на 15,8 млн грн перевищує надходження минулого року.

Платниками цього податку є як юридичні, так і фізичні особи. За десять  місяців 2019 року юридичні особи сплатили 62,9 млн гривень. Що стосується фізичних осіб – власників нерухомості, то за січень-жовтень поточного року вони перерахували податку на нерухоме майно на суму 32,1 млн гривень.

Більше третини від усіх надходжень податку на нерухоме майно по Донецькій області забезпечили платники Маріупольського управління ГУ ДПС у Донецькій області – їх цьогорічний внесок склав 32,7 млн гривень. Друге місце посіли платники Слов’янського району – 13,1 млн грн та третє – Покровський район з надходженнями податку на нерухоме майно у сумі 10,2 млн гривень.

Нагадаємо, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової або нежитлової нерухомості.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Обчислення ж суми податку з об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних осіб, здійснюється органами податкової служби за місцем податкової адреси власника такої нерухомості. Податок на нерухоме майно підлягає сплаті протягом 60 днів з дня отримання такого податкового повідомлення-рішення від органів ДПС.

 

Держбюджет Донеччини отримав майже 2,5 мільярдів гривень ПДВ

 

За підсумками 10 місяців 2019 року суб’єкти господарювання Донецької області поповнили бюджет на 2 457,6 млн грн податком на додану вартість.

Сума отриманого ПДВ від донецького бізнесу на 524,2 млн грн, або на 27% перевищує минулорічні показники.

У розрізі територіальних громад лідером з найбільших надходжень податку на додану вартість є, традиційно, м. Маріуполь. Маріупольські підприємці та компанії спрямували до держбюджету майже 847 мільйонів гривень. Також від суб'єктів господарювання м. Краматорськ надійшло 366,6 мільйонів грн, Покровського району – 257,9 мільйонів грн, а м. Слов’янськ поповнило бюджет на 222,5 мільйонів грн цим податком.

Електронний формат адміністрування ПДВ повністю виключає суб’єктивний чинник, тому Податкова Донеччини працює максимально прозоро. Крім того, використовуючи належний інструментарій - електронну Систему моніторингу оцінки ризиків – ГУ ДПС у Донецькій області ефективно протидіє можливим зловживанням несумлінних платників ПДВ.

 

Внесок Донеччини до бюджету – більше 10 мільярдів гривень ПДФО

 

За січень-жовтень 2019 року від мешканців Донецького регіону до зведеного бюджету країни надійшло 10,1 млрд грн податку з доходів фізичних осіб. Приріст надходжень зазначеного податку за відповідний період минулого року складає майже 24%, або 2 млрд гривень.

Більше 2,5 млрд гривень, або чверть сплаченого податку з доходів фізичних осіб, спрямовано до Державного бюджету країни, що на 0,5 млрд грн перевищує надходження 2018 року.

Решту коштів, а саме 7,6 млрд гривень, спрямовано до місцевих бюджетів області для фінансування потреб громад. Цього року приріст надходжень до місцевих скарбниць склав майже 1,5 млрд гривень.

Нагадуємо – ПДФО сплачується із розрахунку 18% від нарахованого доходу та застосовується майже до всіх видів доходів громадян: зарплати, стипендії, заохочувальних виплат, виплат за договорами цивільно-правового характеру тощо. 

Надходження саме цього податку є показовим для розвитку міст, селищ та регіону в цілому. Тому податківці Донеччини постійно проводять систематичну роботу, спрямовану на знищення таких явищ, як виплата заробітної плати «в конвертах», неофіційні трудові відносини та виплата заробітної плати менше мінімально встановленого рівня.

Від платників Донеччини надійшло в рахунок погашення боргу з ЄСВ понад 490 мільйонів гривень

За даними управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Донецькій області, з початку року забезпечено надходжень в рахунок погашення заборгованості з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму більше 493 млн гривень.

Податкова Донеччини акцентує увагу, що ЄСВ повинен сплачуватися своєчасно і у повному обсязі, незалежно від фінансового становища платника.

Нагадуємо – згідно чітко визначеного алгоритму погашення заборгованості з єдиного внеску податкові органи працюють спільно з органами державної виконавчої служби. В цій взаємодії органи податкової служби виконують функції адміністратора, а ось органи державної виконавчої служби вже виконують функції безпосереднього стягнення.

Так, якщо платник єдиного внеску ігнорує свій обов’язок щодо сплати ЄСВ, органи ДПС надсилають такому платнику вимогу про сплату боргу. У разі, якщо протягом 10 календарних днів з дня надходження вимоги він не сплачує суму боргу або не оскаржує вимогу у встановленому порядку, орган ДПС надсилає вимогу, як виконавчий документ, до органу державної виконавчої служби для її подальшого примусового виконання.

Зазначимо, що згідно до діючого законодавства строки давності щодо стягнення ЄСВ не застосовуються, а його примусове стягнення   супроводжується арештами та, відповідно, блокуванням рахунків платника у банківських установах, арештом майна такого платника, примусовим вилученням майна та його подальшої реалізації, тощо. 

Чи варто наражати свій бізнес та упорядкований образ життя на такі неприємності?

Податкова служба Донеччини нагадує – отримати інформацію про стан заборгованості з ЄСВ можна, звернувшись до відповідного органу ДПС або онлайн, за допомогою Електронного кабінету платника податків.

 

Як і коли запрацює кеш бек

 

Нові правила використання реєстраторів розрахункових операцій передбачені  Законами України № 128-IХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та № 129-IХ «Про внесення  змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг».

Прийнятими законами запроваджено з 1 жовтня 2020 року так званий механізм кешбеку. Цей механізм передбачає, що споживач має можливість отримання кешбеку у розмірі 100 відс. вартості придбаних товарів у разі придбання товару не по фіскальному чеку (тобто, якщо такий продаж не зареєстровано в податковій). Покупці зможуть оскаржити чеки, видані з порушеннями, але тільки на покупку від 850 гривень.

Подати скаргу можна буде тільки через особистий електронний кабінет. Для цього необхідно пройти онлайн - ідентифікацію з використанням електронного підпису. Компенсація буде перераховуватися за рахунок штрафних санкцій. Вона складатиме повну вартість придбаних товарів (або) послуг, вказаних у скарзі. Отримавши компенсацію, покупець не повинен буде сплачувати податки.

 

Про стажування та застосування випробувального терміну

 

Днями відбулась зустріч начальника Вугледарської державної податкової інспекції Мар’їнського управління Головного управління ДПС у Донецькій області Наталії Іваницької з представниками бізнесу на тему «Легалізація заробітної плати та трудових відносин».

Посадовець нагадала, що нелегальна зайнятість – це, звичайно, використання роботодавцями найманої робочої праці без належного оформлення трудових відносин та зауважила, що для цього роботодавцями крім традиційного використовуються й інші способи: це так звані стажування чи застосування випробувального терміну або оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час.

Наталія Іваницька звернула увагу, що стажування проводиться до початку прийому на конкретну роботу, а випробування – в процесі роботи.

Зазначила, що прийняття на роботу працівників під виглядом стажування, без проведення відповідної оплати, є порушенням законодавства про працю і ознакою застосування примусової праці, використання якої заборонено ст. 43 Конституції України і нормами міжнародного права.

Звернула увагу роботодавців, що випробувальний термін згідно чинного законодавства може бути застосований роботодавцем тільки після офіційного працевлаштування найманої особи. Умова про випробування повинна бути обумовлена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. Причому в період випробування на працівників також поширюється законодавство про працю.

Нагадала, що цивільно-правові договори застосовуються, як правило, для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці, і у разі досягнення цієї мети договір вважається виконаним і дія його припиняється.

Зауважила, що небезпека «тіньової» зарплати, як і «тіньової» зайнятості, полягає не тільки у тому, що бюджет недоотримує кошти, мінімізуються надходження до Пенсійного фонду, а особливо в тому, що люди не матимуть змоги отримати пенсію та інші соціальні виплати, які відповідають рівню їхньої реальної зарплати.

За найбільш серйозні порушенням недобросовісним роботодавцям доведеться розпрощатися з немаленькою сумою.

Наприклад, за використання нелегальної праці, відповідно до статті 265 КЗпП, передбачена відповідальність у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного не задекларованого працівника, і у 2019 році вона становитиме 125 тис.190 грн.

Звернула увагу роботодавців, що при виявленні одного нелегального працівника, доведеться заплатити штраф, якого б вистачило на сплату єдиного внеску за цього ж працівника більше ніж на 11 років і тому потрібно ґрунтовно задуматися над офіційним працевлаштуванням власних працівників, адже економічну вигоду від використання задекларованої праці та сплати усіх належних податків і зборів видно неозброєним оком.

Окрім того, що сплата штрафу не відміняє усунення порушення.

 

Відповіді на актуальні питання адміністрування податків та навички практичного користування електронними сервісами ДПС отримали платники під час семінару у селищі міського типу Велика Новосілка

 

Днями, 21 листопада 2019 року, Мар’їнським управління Головного управління ДПС у Донецькій області проведено семінар для фізичних осіб-підприємців Великоновосілківського району на тему «Актуальні питання адміністрування податків і зборів з фізичних осіб. Легалізація заробітної плати та трудових відносин. Електронні сервіси ДПС».

Під час семінару платникам нагадали порядок сплати та наслідки заборгованості з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

«Своєчасна сплата єдиного внеску гарантує громадянам право на соціальний захист, а це: соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати.

Роботодавцям слід пам'ятати, що створення та накопичення заборгованості з єдиного внеску призводить до негативних наслідків та фінансових санкцій.»- наголосила головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Мар’їнського управління Тамара Яківець.

Податківці нагадали, що відповідно до частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення про прийняття працівника на роботу, яке подається роботодавцем до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Старший державний інспектор Великоновосілківської державної податкової інспекції Мар’їнського управління Володимир Папазов розповів присутнім на семінарі про переваги подання звітності через «Електронний кабінет» Державної податкової служби та провів з підприємцями практичні заняття на тему: «Електроні сервіси ДПС».

На завершення семінару податківці відповіли на численні запитання платників податків та запросили відвідати черговий семінар у грудні.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора