Великоновосілківська районна державна адміністрація
Донецька область, Великоновосілківський район

Як розслідувати нещасний випадок за новим порядком

Переглядів: 341

Із 1 липня нещасні випадки розслідуються по-новому — за Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою КМУ від 17.04.2019 № 337 (далі — Порядок). Відповідно, від цієї дати втратить чинність Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30.11.2011 № 1232.  

Кого стосується

Порядок поширюється на: - усіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю;   

  - осіб, які працюють за трудовим, цивільно-правовим договором, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах незалежно від форми власності та господарювання, зокрема в іноземних дипломатичних і консульських установах, інших представництвах нерезидентів, або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичних осіб — підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах;   

- учнів та студентів навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів, залучених до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;  

 - осіб, яких утримують у виправних закладах та залучають до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.  

Як діяти за нещасного випадку

Потерпілий або працівник, який виявив нещасний випадок, чи інша особа — свідок нещасного випадку — повинні вжити всіх можливих заходів, щоб надати допомогу потерпілому, та негайно повідомити про нещасний випадок безпосередньому керівнику робіт, службі охорони праці підприємства або іншій уповноваженій особі підприємства.

Безпосередній керівник робіт чи інша уповноважена особа підприємства зобов’язані:

 • терміново організувати надання до медичної допомоги потерпілому, за потреби забезпечити його доставку до закладу охорони здоров’я;
 • негайно повідомити роботодавцю про те, що сталося;
 • зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці, машини, механізми, обладнання такими, якими вони були на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю та здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків або порушення виробничих процесів.

Кому повідомити

Після того, як роботодавець отримав інформацію про нещасний випадок, заяву потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо, він зобов’язаний надати повідомлення:

 • територіальному органу Держпраці;
 • робочому органу Фонду;
 • керівнику підприємства, на території якого стався нещасний випадок, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
 • керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (якщо на підприємстві кілька профспілок — керівнику профспілки, членом якої є потерпілий; якщо ж профспілки немає — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 • уповноваженому органу чи наглядовій раді підприємства (у разі її створення);
 • органу ДСНС, якщо нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Якщо нещасний випадок підлягає спеціальному розслідуванню, повідомлення додатково надсилають:

 • місцевій держадміністрації або органу місцевого самоврядування (за відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);
 • органу галузевої профспілки вищого рівня, якщо його немає — територіальному профоб’єднанню;
 • органу поліції (якщо нещасний випадок призвів до тяжких, зокрема з можливою інвалідністю потерпілого, чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання трудових обов’язків).

Повідомлення надають протягом двох годин засобами зв’язку та не пізніше наступного робочого дня — на паперовому носії (п. 8 Порядку). Його надають за місцем настання нещасного випадку. Якщо нещасний випадок стався внаслідок події під час руху транспортних засобів усіх видів — за місцем реєстрації підприємства.

Інформацію про нещасний випадок надає також заклад охорони здоров’я, до якого звернувся потерпілий з посиланням на нещасний випадок на виробництві або гостре професійне захворювання. Медичний заклад передає екстрене повідомлення:

 • підприємству, де працює або виконував роботу потерпілий;
 • територіальному органу Держпраці за місцем нещасного випадку;
 • робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем нещасного випадку.

Як створити комісію з розслідування

Комісію з розслідування нещасного випадку створюють наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після того, як отримали інформацію про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяву потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи (п. 12 Порядку).

До складу комісії входять:

 • керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавець поклав функції з охорони праці, — голова;
 • представник робочого органу Фонду;
 • представник первинної організації профспілки (якщо її немає — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);
 • інші представники підприємства, посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

До складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого.

Комісія проводить розслідування нещасного випадку протягом п’яти робочих днів з дня її створення.

Роботодавець може продовжити розслідування, якщо потрібно провести лабораторні дослідження, експертизи, щоб установити обставини і причини нещасного випадку. Таке рішення погоджують із територіальним органом Держпраці (п. 30 Порядку).

Комісія підприємства може також розслідувати нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, зокрема з можливою інвалідністю потерпілого. Умова — територіальний орган Держпраці надає роботодавцю відповідне письмове доручення протягом наступного робочого дня після отримання повідомлення про нещасний випадок (п. 10 Порядку).

Коли створюють спеціальну комісію

Комісію зі спеціального розслідування створює Держпраці та/або її територіальний орган протягом одного робочого дня після того, як отримали від роботодавця письмове повідомлення про нещасний випадок, або за інформацією з інших джерел — органу досудового розслідування, звернень потерпілого або членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи, первинних організацій і територіальних об’єднань профспілок (п. 14 Порядку).

До складу спеціальної комісії входять:

 • посадова особа Держпраці та/або її територіального органу — голова;
 • представник робочого органу Фонду;
 • представник уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства або місцевої держадміністрації;
 • керівник або спеціаліст служби охорони праці підприємства чи посадова особа, на яку роботодавець поклав функції з охорони праці, а у разі її відсутності — представник роботодавця;
 • представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий; якщо її немає — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці;
 • представник профспілкового органу вищого рівня або територіального профоб’єднання;
 • представник місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, якщо нещасний випадок стався з особами, які працюють за цивільноправовим договором, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами — підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;
 • посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС — у разі потреби та за відповідним погодженням.

Якщо нещасний випадок стався на території іншого підприємства, до складу спеціальної комісії також входять його представники.

Спеціальне розслідування нещасного випадку проводять протягом 15-ти робочих днів. За потреби провести лабораторні дослідження, експертизи, випробування, отримати відповідні висновки, а також додаткові пояснення від осіб, причетних до нещасного випадку, розслідування можна продовжити до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо (п. 31 Порядку).

Керівник територіального органу Держпраці, що створив спеціальну комісію, повинен протягом трьох робочих днів після того, як надійшли матеріали спеціального розслідування, розглянути та затвердити примірники акта за формою Н-1.

 

Який строк давності для розслідування

Розслідування проводять у разі нещасного випадку, зокрема про який своєчасно не повідомили роботодавцю чи внаслідок якого втрата працездатності потерпілого настала не одразу.

Якщо факт нещасного випадку встановив суд, розслідування проводять незалежно від дати його настання (п. 9 Порядку).

У разі повторного розслідування нещасного випадку, що вже проводили на підставі нормативно-правового акта, який на момент повторного розслідування втратив чинність, щоб визнати, чи пов’язаний нещасний випадок із виробництвом, застосовують нормативно-правовий акт, під час дії якого він стався. Натомість матеріали розслідування оформлюють відповідно до Порядку. Підстава — пункт 48 Порядку.

 

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ

Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки зі смертельними наслідками;

групові нещасні випадки;

випадки смерті працівників під час виконання трудових обов’язків;

гострі професійні захворювання (отруєння), що призвели до тяжких чи смертельних наслідків;

нещасні випадки, факт настання яких установлено у судовому порядку, а підприємство, на якому вони сталися, ліквідовано без правонаступника;

нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, зокрема з можливою інвалідністю потерпілого;

випадки зникнення працівника під час виконання трудових обов’язків;

нещасні випадки з особами, які працюють за цивільно-правовим договором, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами — підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства;

нещасні випадки, що сталися з особами, яких фактично допустили до роботи без оформлення трудового договору.  (п. 10 Порядку)« повернутися до списку новин