Великоновосілківська районна державна адміністрація
Донецька область, Великоновосілківський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Регламент центру надання адміністративних послуг при Великоновосілківській райдержадміністрації

 

                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                           Розпорядження голови

                                                           райдержадміністрації

                                                           13 жовтня 2014 № 161

                                                           (в редакції розпорядження

                                                           голови райдержадміністрації

                                                           02 серпня 2017183)

                                                             

                                                           Зареєстровано в Головному

                                                           Територіальному управлінні

                                                           Юстиції у Донецькій області

                                                           23 серпня 2017 року за №148/2355

 

 

Регламент

центру надання адміністративних послуг при

Великоновосілківській районній державній адміністрації

 

І. Загальні положення

 

           1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності центру надання адміністративних послуг при Великоновосілківській районній державній адміністрації (далі – центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

           2. У регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

 

           3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що

вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 

           4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Великоновосілківської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), положенням про центр та регламентом центру.

 

           5. Робота центру є відкритою і гласною.

 

           6. Дотримання вимог регламенту є обов’язковим до виконання усіма суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

           7. Затвердження та внесення змін до регламенту здійснюється розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

           8. За роботу центру безпосередньо відповідає перший заступник голови райдержадміністрації.

 

ІІ. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 

           1. Центр розміщується в центральній частині селища з розвинутою транспортною інфраструктурою.

         На вході до центру розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження та графік роботи.

Графік роботи центру затверджується головою райдержадміністрації, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

         Вхід до центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими можливостями та зручними сходами з поручнями.

         У приміщенні центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

         На прилеглій до центру території передбачене місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

 

           2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

         У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

         Відкрита частина включає:

         сектор прийому;

         сектор інформування;

         сектор очікування;

         сектор обслуговування.

         Відкрита частина розміщується на другому поверсі будівлі.

         Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

         Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

         Закрита частина розміщується на другому поверсі будівлі.

 

           3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

 

           4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

         У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

         Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефоном та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

         Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідно скринькою, яка розміщується на видному та у доступному місці.

 

           5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями.

У секторі очікування облаштовуються місця для суб’єктів звернення не менш як на 10 місць.

 

           6. Сектор обслуговування утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

 

         7.Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить не менш як 50 кв. метрів.

          

           8. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

         найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

         графік роботи центру;

         перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

         строки надання адміністративних послуг;

         бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

         платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

         супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

         прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

         положення про центр;

         регламент центру.

 

           9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщується  у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

           10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

 

           11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

 

           12. Райдержадміністрація створює та забезпечує роботу веб-сайту центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 8 розділу ІІ цього регламенту, а також відомості про місце розташування центру, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 

           13. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

 

           14. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

          

ІІІ. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

           1. Райдержадміністрація, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

          

           2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це райдержадміністрацію, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

IV. Робота інформаційного підрозділу

 

         Для надання допомоги суб’єктам звернення у центрі утворюється інформаційний підрозділ.

         Інформаційний підрозділ центру:

         інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

         консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

         надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

 

V. Регулювання черги у центрі

 

         З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

 

VI. Прийняття заяви та інших документів у центрі

                                                        

           1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

         Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

         Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

 

           2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами та зареєстрованих декларацій здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

           3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за            допомогою телекомунікаційного зв’язку.

         Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

 

           4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

 

           5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

 

           6. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

 

           7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом із проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи.

 

           8. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

 

           9. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

 

           10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

 

           11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

 

           12. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

VII . Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

           1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 1-10 розділу VI цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

 

           2. Передача справ у паперовій формі від центру (його територіального підрозділу, віддаленого місця роботи адміністраторів) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником центру, надсилання від сканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

 

           3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 

           4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

 

           5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

         1) своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

         2) надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

         У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 

VIII. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

           1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

 

           2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів, шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

 

           3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

         Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в листі проходження справи і зберігається в матеріалах справи.

 

           4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

 

           5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

 

           6. Керівник центру та суб’єкти надання адміністративних послуг забезпечують надання адміністративних послуг.

 

           7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення та інші документи зберігаються у центрі.

         Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

IX. Графік роботи центру

 

           1. Центр працює упродовж тижня: понеділок, вівторок, четвер – з 8-00 до 17-00 годин, середа з 8-00 до 20-00, п’ятниця з 8-00 до 16-00, без перерви на обід.

         Вихідний день субота та неділя.

 

           2. При потребі, час прийому суб’єктів звернень може бути розширено.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                           Т.А. Чаган

 

Регламент центру надання адміністративних послуг при Великоновосілківській районній державній адміністрації розроблено сектором з надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

 

Завідувач сектору з надання адміністративних

послуг райдержадміністрації – адміністратор                                                                        А.С.Величко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора