Великоновосілківська районна державна адміністрація
Донецька область, Великоновосілківський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Результати роботи аудиту Донеччини за 2018 рік

Результати роботи аудиту Донеччини за 2018 рік

За результатами контрольно-перевірочних заходів у 2018 році додатково донараховано до державного бюджету понад 693 млн гривень. За січень – грудень 2018 року фахівці підрозділів аудиту ГУ ДФС у Донецькій області провели 677 документальних перевірок, за  результатами яких до бюджету надійшло 37,5 млн гривень.

Крім того, в ході перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 528,1 млн грн, що упередило несплату податку на прибуток у майбутньому на 95,1 млн гривень.

Підрозділи аудиту фіскальної служби Донецького регіону підтримують курс Уряду щодо уникнення необґрунтованих перевірок та зменшення тиску на бізнес, а отже принцип контрольно-перевірочної роботи – ризикоорієнтованість, вибірковість контролю на основі ризиків несплати податків – залишається ключовим. Таким чином підприємства, які мають високу податкову дисципліну, можуть працювати спокійно – вони не потрапляють до заходів планового аудиту.

Крім того, ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу платників податків на зміни, що набирають чинності з 1 січня 2019 року, внесені ЗУ від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Зокрема, змінилися строки подання податкових документів, заперечень, скарг за результатами перевірок, а саме:

з 5 до 10 робочих днів – для подання заперечень до акту перевірки та/або додаткових документів, які підтверджують показники податкової звітності (п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу);

з 10 календарних днів до 10 робочих днів – для подання платником податків скарги про перегляд рішення-повідомлення за результатами перевірки до податкового органу вищого рівня (п. 56.3 ст. 56  Податкового кодексу).

Результаты работы аудита Донетчины за 2018 год

По результатам контрольно-проверочных мероприятий в 2018 году дополнительно доначислено в государственный бюджет свыше 693 млн гривен. За январь - декабрь 2018 года специалисты подразделений аудита ГУ ГФС в Донецкой области провели 677 документальных проверок, по результатам которых в бюджет поступило 37,5 млн гривен.

Кроме того, в ходе проверок уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 528,1 млн грн, что предупредило  неуплату налога на прибыль в размере 95,1 млн гривен.

Подразделения аудита фискальной службы Донецкого региона поддерживают курс Правительства относительно избежания необоснованных проверок и уменьшения давления на бизнес, а следовательно принцип контрольно-проверочной работы – рискоориентированность, выборочность контроля на основе рисков неуплаты налогов - остается ключевым. Таким образом, предприятия, которые имеют высокую налоговую дисциплину, могут работать спокойно - они не попадают под мероприятия планового аудита.

Кроме того, ГУ ГФС в Донецкой области обращает внимание налогоплательщиков на изменения, которые вступают в силу с 1 января 2019 года, внесенные ЗУ от 23 ноября 2018 года №2628 - VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов».

В частности, изменились сроки предоставления налоговых документов, возражений, жалоб по результатам проверок, а именно:

с 5 до 10 рабочих дней - для предоставления возражений к акту проверки и/или дополнительных документов, которые подтверждают показатели налоговой отчетности (п. 44.7 ст. 44 Налогового кодекса);

с 10 календарных дней до 10 рабочих дней - для предоставления плательщиком налогов жалобы о пересмотре решения-уведомления по результатам проверки в налоговый орган высшего уровня (п. 56.3 ст. 56  Налогового кодекса).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора