Великоновосілківська районна державна адміністрація
Донецька область, Великоновосілківський район
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

У 2018 році майже 4 тисячі донеччан скористалися правом на отримання податкової знижки

У 2018 році майже 4 тисячі донеччан скористалися правом на отримання податкової знижки

Протягом 2018 року до Головного управління ДФС у Донецькій області надійшло 3823 декларації від мешканців Донецького регіону, сума повернутого по висновках податку на доходи фізичних осіб склала 4,7 млн гривень. Як вже неодноразово нагадувала державна фіскальна служба, у 2018 році громадяни отримали право включати до податкової знижки також витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім`ї першого ступеня споріднення.

З 1 січня 2019 року громадяни мають право на отримання податкової знижки вже за результатами 2018 року. Бажаючі скористатися податковою знижкою заповнюють та подають за місцем реєстрації до 31 грудня 2019 року декларацію про майновий стан та доходи. У декларації необхідно вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.

Нагадаємо, що податкова знижка надається, якщо фізична особа протягом звітного року понесла витрати на навчання в навчальних закладах усіх рівнів, на отримання доступного житла за державними програмами, на оплату допоміжних репродуктивних технологій, а також витрати, пов`язані зі сплатою відсотків за іпотечним кредитом, внесків на благодійність, страхових платежів (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.

Звертаємо увагу громадян, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, тобто для отримання знижки за 2018 рік, необхідно подати декларацію до 31 грудня 2019 року.

В 2018 году почти 4 тысячи жителей Донецкого региона  воспользовались правом на получение налоговой скидки

В течение 2018 года в Главное управление ГФС в Донецкой области поступило 3823 декларации от жителей Донецкого региона, сумма возвращенного  налога на доходы физических лиц составила 4,7 млн гривен. Как уже неоднократно напоминала государственная фискальная служба, в 2018 году граждане получили право включать в налоговую скидку также затраты в виде суммы средств, уплаченных плательщиком налога в пользу отечественных заведений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого плательщика налога и/или членов его семьи первой степени родства.

С 1 января 2019 года граждане имеют право на получение налоговой скидки уже по результатам 2018 года. Желающие воспользоваться налоговой скидкой заполняют и подают по месту регистрации до 31 декабря 2019 года декларацию об имущественном состоянии и доходах. В декларации необходимо указать сумму полученного за год дохода в виде зарплаты, вид понесенных расходов, их размер и рассчитанную сумму налога на доходы физических лиц к возвращению.

Напомним, что налоговая скидка предоставляется, если физическое лицо в течение отчетного года понесло расходы на учебу в учебных заведениях всех уровней, на получение доступного жилья по государственным программам, на оплату вспомогательных репродуктивных технологий, а также расходы, связанные с уплатой процентов по ипотечному кредиту, взносов на благотворительность, страховых платежей (взносов, премий) по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионные взносы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, и тому подобное.

Обращаем внимание граждан, что право на получение налоговой скидки не переносится на следующие годы, и для получения скидки за 2018 год необходимо подать декларацию до 31 декабря 2019 года.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора